Priser

Följande priser gäller t o m augusti 2017:

Tio-kort 950 kr

En gång 120 kr

Giltighetstider för korten gäller fr o m inköpsdatum och 12 eller 6 månader framåt beroende på kort. Sommarmånaderna då vi har uppehåll från ordinarie schema, räknas bort.

Betalning kan göras på plats kontant eller med kort. Det går också bra att swischa till telefonnummer 073-622 31 35. Kom bara ihåg att ange namn och vad det gäller!